Creating Shared Values vormt het nieuwe denken

CSR ( nl = MVO) staat in hoofdletters in geschreven bij bedrijven. Bedrijven realiseren zich - deels door druk van buitenaf en deels door een mentaliteitswijziging - dat ze een duurzame koers moeten varen. Daarom schrijven bedrijven een CSR-beleid, proberen hun impact op het milieu te verminderen, focussen op compliance en rapporteren netjes in het jaar- of milieuverslag hun vorderingen op gebied van verduurzaming. Echter houden voornemen en uitvoering geen gelijke tred omdat het vaak geen verantwoordelijkheid is die door de gehele organisatie gedragen wordt. Bovendien is CSR gelimiteerd door een budget, waardoor het slechts de randverschijnselen van duurzaamheid ondersteunt. Een gevolg hiervan is dat de industrie haast geen interesse toont voor ECO producten. De vraag reist of CSR in het huidig traditioneel bedrijfsmodel van "winst & economische waarde creeëren" wel overeind zal blijven. Deze korte termijn kernwaarden staan haaks tegenover CSR wat het tot een randverschijnsel dreigt te herleiden.

Sociale vooruitgang.

Creating Shared Values (CSV) zal véél effectiever zijn net omdat het beleid én bedrijfsvoering is gericht op het versterken van de competitiviteit van een bedrijf en tergelijkertijd de economische en sociale voorwaarden van de gemeenschap waarin het bedrijf opereert worden versterkt. In deze logica zullen bedrijven ondernemingssucces opnieuw koppelen aan sociale vooruitgang. Shared Values is niet de sociale verantwoordelijkheid van liefdadigheid en goede doelen ondersteunen. Het is vooral meer doen voor zijn (directe) omgeving zoals de mensen binnen en buiten het bedrijf, en vooral van groter belang dan winst maken alleen !

Een omschrijving van CSV

CSV gaat veel verder dan CSR. Waar de impact van CSR gelimiteerd is door een CSR-budget, is CSV vervlochten met het gehele budget van de organisatie. Waar CSR zich beperkt tot filantropie of duurzaamheid, richt CSV zich op waardevermeerdering voor onderneming én gemeenschap. En waar CSR vrijblijvend kan zijn of een reactie op externe druk, is CSV essentieel bij concurrentie en competitie.